Soutěže pro školy

Získejte cenné zkušenosti a vyhrajte hodnotné dárky.

První lekce zdarma

Přihlaste se na online ukázkovou lekci s vyučujícím.

DOSÁHNĚTE VÝSLEDKU BEZ ZBYTEČNÝCH VÝDAJŮ
Úspora času
Nemusíte už ztrácet čas na dojíždění tam a zpět nebo v zácpě při cestě na doučování či kurzy.
Úspora peněz
Nepotřebujete drahé učebnice. Platíte jen za cenu kurzu a zdarma získáte veškeré studijní materiály.
Úspora sil
K online lekcím potřebujete jen Internet, počítač
a sluchátka s mikrofonem. Nepotřebujete ani instalovat žádné aplikace.
Chcete zjistit více o České republice? Zapište se na bezplatnou konzultaci!

Podrobnosti o tématech konzultací a profilech našich expertů naleznete zde.

POPULÁRNÍ PROGRAMY
Speak Viva |Angličtina A1
Speak Viva |Angličtina A1
75 euro za měsíc
Čeština online A1.1
Čeština online A1.1
60 euro za měsíc
Speak Viva |Angličtina A2
Speak Viva |Angličtina A2
75 euro za měsíc
Conversation Cafe |Anglická konverzace online
Conversation Cafe |Anglická konverzace online
15 euro za měsíc
 

Naši Profesoři

Петр Заломов нес красное знамя, по поводу чего все время вспоминал мать. Серая Шейка грустно опустила зад в ледяную воду... По площади чеканя шаг, прошли танки.
Петр Заломов нес красное знамя, по поводу чего все время вспоминал мать. Серая Шейка грустно опустила зад в ледяную воду... По площади чеканя шаг, прошли танки.
Петр Заломов нес красное знамя, по поводу чего все время вспоминал мать. Серая Шейка грустно опустила зад в ледяную воду... По площади чеканя шаг, прошли танки.

PROČ ZVOLIT PRÁVĚ NÁS?

Naše výuka se skládá z online lekcí s učitelem v reálném čase a z doplňkových cvičení, která řešíte samostatně po skončení lekce.
Studium tak v sobě spojuje výhody tradiční výuky ve třídě a moderní online technologie.

Výuka probíhá za pomoci speciálních výukových platforem Adobe Connect a Docebo.

Adobe Connect

Adobe Connect se kardinálně liší od všem dobře známého Skypu. Je to profesionální platforma pro online výuku a webináře. Společně s vyučujícím a dalšími studenty pracujete s různorodými materiály: s audio/video nahrávkami, texty nebo flash hrami, díky nimž je hodina interaktivní a především efektivní.

V Adobe Connect máte zaručeny stejné formy interakce jako i v běžné třídě: společně pracujeme na tabuli, v párech či skupinách, přičemž každý pár může nacházet ve své vlastní virtuální místnosti a uslyší tak pouze jeden druhého. Online výuka je velmi efektivní také díky tomu, že se studenti ponoří do výuky nejen na lekcích.

Docebo

Docebo je výuková platforma, ve které můžete sledovat svůj pokrok, strukturu kurzu, doplňková a základní cvičení a můžete přes ni také komunikovat s vyučujícím a dalšími studenty na fórech.

V Docebu můžete pracovat vlastním tempem, tehdy, kdy se Vám to hodí a kdy máte čas na jednotlivá cvičení. Neděláte totiž jen ta cvičení, která jsou povinná v rámci celého kurzu, ale zdokonalujete si i své znalosti díky speciálně vytvořeným trenažérům, hrám a testům. A navíc můžete ještě využít speciálního výběru audio/video nahrávek a výukových zdrojů gramatiky a slovní zásoby.

Описание изображения

Miliony lidí po celém světě se učí cizí jazyky,
aniž by museli takříkajíc „vytáhnout paty“ ze svého
domu či kanceláře. A právě v době, kdy je každá minuta drahá, má online výuka své nesporné výhody!

 

S naší online výukou získáte:

— Pohodlné lekce: protože učit se můžete odkudkoli:
z kanceláře či z domova nebo i na dovolené.
— Materiály zdarma a přístup ke knihovně jedinečných výukových audio/video nahrávek, textů a kvízů.
— Interaktivní lekce ve skupině s kvalifikovaným vyučujícím.

— Procvičení všech jazykových aspektů: čtení, psaní, poslech a konverzace v rámci komunikativního směru. Jazyk se učíte, abyste se domluvili (ústně nebo písemně) v každodenním životě.
— Kontrolu nad výukou: nejste ponecháni napospas − bedlivě sledujeme Váš pokrok v průběhu celého kurzu.

— Lekce s rodilým mluvčím.
— Certifikát o absolvování kurzu.
— Podporu ze strany vyučujícího a manažera kurzu.
— Bezpečné platby: ochrana plateb probíhá za pomoci technologie HTTPS a dvoufaktorové autentizace 3D Secure.

70% konverzace
300 nových slov za kurz

Specifikem online lekcí je neustálá konverzace, jež Vám pomůže zaktivizovat teorii a gramatiku, nově naučené konstrukce převede do režimu automatického používání
a tím pádem rychleji dosáhnete stanoveného cíle — mluvit plynně cizím jazykem.